Συνδεθείτε ή εγγραφείτε στον ιστότοπο:

Είστε εδώ

Ιατρικό Επιτελείο

Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος
Επικεφαλής ιατρικής υπηρεσίας
Κωνσταντίνος Λοχοβίτης
Γιατρός ομάδας
Βαλάντης Ρίζος
Επικεφαλής τμήματος φυσικοθεραπείας
Κωνσταντίνος Κολόσακας
Φυσικοθεραπευτής